تفاوت میان نسخه‌های «عامه‌پسند»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== بخش پانزدهم ==
* «امروز روز من نبود. حتی می‌توانم بگویم که این هفته هم هفته‌ی من نبود. شاید بهتر است بگویم ماه و حتی سال هم سال من نبود. یا بهتر است بگویم این زندگی هم زندگی من نیست. لعنت به این زندگی.»
** ''صفحهٔ ۵۷''
* «زاده شدیم که بمیریم. زاده شدیم که مثل موش خرمایی که پوستش را غلفتی کنده‌اند زندگی کنیم.»
** ''صفحهٔ ۵۷''
۲۸۳

ویرایش