شیمی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «گر کیمیای دولت جاویدت [[آرزو|آرزوست]]//بشناس قدر [[خویش]] که گوگرد احمری»
 
==== [[پروین اعتصامی]]، دیوان اشعار ====
 
* «از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب//علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن»
۶۳۵

ویرایش