شیمی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «ارادت و همت امانت حق است پیش ارباب بدایات و اصحاب نهایت ارباب بدایت بارادت طاعت مجاهده توانند کرد و اصحاب نهایت بهمت بمکاشفه و مشاهده توانند رسید و همت چون کیمیاست طالب مال را و همت قراریست بی‌آرام که هرگز ساکن نشود نه در [[دنیا]] و نه در [[آخرت]].»
 
==== [[سعدی]]، دیوان اشعار ====
[[File:Saadi Tomb.jpg|thumb|250px|<center>«گر نگهی [[دوستی|دوست وار]] بر طرف ما کنی{{سخ}}حقه همان کیمیاست وین مس ما زر شود»{{سخ}}- ''[[سعدی]]''.</center >]]
 
۶۳۳

ویرایش