شیمی: تفاوت بین نسخه‌ها

۳٬۱۹۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
←‏دیگران: ابرابزار
(←‏دیگران: ابرابزار)
* «ز جد و [[جهد]]، غرض کیمیای مقصود است//وگر نه بر صفت کیمیا گیاهی نیست»
* «گویند [[عرفان|عارفان]] [[هنر]] و [[علم]] کیمیاست//وان مس که گشت [[همسر]] این کیمیا طلاست»
 
====[[سنایی]]====
- ''قصاید''
* «سیم نااهلان نجویی زان که نپسندد خرد//خاکروبی کردن آن کس را که داند کیمیا»
* «آن سیه کاری که رستم کرد با [[دیو سپید]]//خطبهٔ [[دیو|دیوان]] دیگر بود و نقش کیمیا»
* «بی نعمت خواست کردن مر ترا [[تلقین]] [[حرص]]//پیش از آن کانعام ما تعلیم کردت کیمیا»
 
====[[اقبال لاهوری]]====
 
* «کیمیا پیدا کن از مشت گلی//[[بوسه]] زن بر آستان کاملی»
* «حال ما از [[فکر]] تو بالاتر است//شعله ی ما کیمیای احمر است»
* «کیمیا بودی و مشت گل شدی//سر حق زائیدی و باطل شدی»
 
====[[خاقانی]]====
- ''غزلیات''
* «از امل [[بیمار]] دل را هیچ نگشاید از آنک//هرگز از [[گوگرد]] تنها کیمیائی برنخاست»
* «در جهان هیچ سینه بی‌غم نیست//غمگساری ز کیمیا کم نیست»
* «مایهٔ من کیمیای عشق توست//مایه در وجه زیان نتوان نهاد»
 
====[[جامی]]====
- ''[[هفت اورنگ]]''
* «لیک گر بازجویی آن [[انسان]]//که بود فعل و [[سیرت|سیرتش]] این سان{{سخ}}یابیش زیر گنبد دولاب//همچو [[سیمرغ]] و کیمیا نایاب»
* «چه حاصل زانکه دانی کیمیا را//مس خود را نکرده زر سارا»
* «بیا [[ساقی]] آبی چو [[آذر]] بیار//نه [[می]] بلکه کبریت احمر بیار{{سخ}}که بر مس ما کیمیایی کند//به نقد خرد رهنمایی کند»
 
==== دیگران ====
- ''[[خیام]]''
* «[[می]] خور که ز دل کثرت و قلت ببرد//و [[اندیشه]] هفتاد و دو ملت ببرد{{سخ}}پرهیز مکن ز کیمیایی که از او//یک جرعه خوری هزار علت ببرد» ''[[خیام]] (رباعیات)''
** ''(رباعیات)''
 
- ''[[عبید زاکانی]]
* «به دست هرکه فتد خاک آستانهٔ تو//نظر حرام بود گر به کیمیا دارد»
** ''(مقطعات)''
* «نسیم باد سحر عزم بوستان دارد//دمید و بازدمش کیمیای جان دارد»
** '' (قصاید)''
 
- ''[[ابن حسام خوسفی]]''
* «قلب مرا رواج به [[اکسیر]] مهر توست//کز کیمیای آن زر خالص شود رصاص»
* «چو بنزد جوهری هنر زر ناسره نتوان نمود//تو به کیمیای عنایتی مس قلب ما چو زری کنی»
** '' (غزلیات)''
 
- ''[[ابوسعید ابوالخیر]]''
* «[[درویش|درویشانند]] هر چه هست ایشانند//در صفهٔ یار در صف پیشانند{{سخ}}خواهی که مس وجود زر گردانی//با ایشان باش کیمیا ایشانند»
* « محتاج به کیمیای اکسیر توایم//بیش از همه عقل گشته سیراب از تو»
** '' (رباعیات)''
 
 
- ''[[باباطاهر ]]''
* «غم عالم نصیب جان ما بی//بدور ما فراغت کیمیا بی{{سخ}}رسد آخر بدرمان درد هرکس//دل ما بی که دردش بیدوا بی»
** '' (دوبیتی‌ها)''
 
 
- ''[[ملک‌الشعرای بهار]]
* «از شیمی و [[جغرافی]] و [[تاریخ]]، نفوریم//از [[فلسفه]] دوریم{{سخ}}وز قال وان قلت، بهر [[مدرسه]] غوغاست//زماست که‌برماست» ''[[ملک‌الشعرای بهار]] (مستزادها. از ماست که بر ماست)''
** ''(مستزادها. از ماست که بر ماست)''
* «این [[وکالت]] نه به [[آزادی]] و خوش تعلیمی است//نه به دانستن تاریخ و [[حقوق]] و شیمی است» ''[[ملک‌الشعرای بهار]] (ترجیعات. دوز و کلک انتخابات)''
** ''(ترجیعات. دوز و کلک انتخابات)''
 
- ''[[رهی معیری]]''
* «از شیمی و [[جغرافی]] و [[تاریخ]]، نفوریم//از [[فلسفه]] دوریم{{سخ}}وز قال وان قلت، بهر [[مدرسه]] غوغاست//زماست که‌برماست» ''[[ملک‌الشعرای بهار]] (مستزادها. از ماست که بر ماست)''
* «چو مفلسی که به دنبال کیمیا گردد//جهان بگشتم و آزاده‌ای نگشت پدید»
* «این [[وکالت]] نه به [[آزادی]] و خوش تعلیمی است//نه به دانستن تاریخ و [[حقوق]] و شیمی است» ''[[ملک‌الشعرای بهار]] (ترجیعات. دوز و کلک انتخابات)''
** '' (غزل‌ها)''
 
=== سخنان ===
۶۳۵

ویرایش