هیولا (مجموعه نمایش خانگی): تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «بیاید بیشتر به فکر سرمایه گذار هامون باشیم.»
* «از شما شرافتا فقط شر و آفتش برای من مونده.»
* «شما واقعا تو تنگنایی؟ یا ادای تنگنا رو درمیاری؟»
* «یونجه اگه قد تو اعتماد به نفس داشت، سالی دوبار زعفران می‌داد.»
* «تو شرافت و آبروی من‌رو درز گرفتی»
۲

ویرایش