سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|image3=Ayatollah Sayyed Ali Khamenei In the twenty-eighth anniversary of the demise of Imam Khomeini 02.jpg
|alt3=Colored dice with white background
|caption3= مشکل دشمندشمنان ما این است که هنوز ملتهم ملّت ایران را نشناختند.
 
}}
۶

ویرایش