ورود آقایان ممنوع: تفاوت بین نسخه‌ها

 
 
== بیتا دارابی ==
* ببین بچه جون، عشق فقط دو جوره، عشق مادر به فرزند و عشق بنده به خدا. بقیه انواع عشق مجازی اند که در اثر اختلالات هورمونی به وجود میان. این عشق بین زن و مرد که الان صحبتش هست یک مسئله کاملاً فیزیولوژیکه؛ که الکی رومانتیکش کردن.
* اگر یه وقت خدایی نکرده دچار احساس عاشقی شدید، هیچ چیزی بهتر از ورزش و دوش آب یخ نیست. آب یخ معجزه می کنه.
* ''بعد از اینکه شهلا گفت جبلی گلوش پیشت گیر کرده و وقتی پا پیش بزارهبذاره میگیمی‌گی آفرین شهلا'' خیلی غلط می کنه پا پیش بزاره،بذاره، قلم پاش رو می‌شکنم. همین هم مونده اونم الان که بچه‌ها می خوانمی‌خوان برن المپیک، المپیاک، المپیاد!
* برای من پرتقال پوست نکندی؟ آدم که الکی برای کسی پرتقال پوست نمی کنهنمی‌کنه. می کنه؟می‌کنه؟
 
== وحید جبلی ==
۳

ویرایش