باز کردن منو اصلی

تغییرات

۸۴ بایت حذف‌شده ،  ۵ ماه پیش
خنثی‌سازی ویرایش 151783 :شرایط وگ:نقل را ندارد
* «عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست // همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را.»
** [[سعدی]]
*«برای عشق ورزیدن باید کور بود»
**﴿﴿ناشناس﴾﴾
 
== ف ==