باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ۴ ماه پیش
* «عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست // همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را.»
** [[سعدی]]
«نازنین منعشوه عشق
نازنین من عشق
نازنین من ای عشق
نازنین من کلام عشق
۳۰

ویرایش