باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ۴ ماه پیش
* «عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست // همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را.»
** [[سعدی]]
«نازنین من عشق
نازنین من ای عشق
نازنین من کلام عشق
نازنین من سلام عشق
بلای جان عشق
سوز جان عشق
فنجان قهوه عشق
پیمانه عمر عشق
امواج دریا عشق
سودای سیمرغ عشق
جام می عشق
سرخی جام گونه های عشق
خنکی شربت نارنج عشق
شفای درد عشق
غم چشم عشق
غم دل عشق
مهر من عشق
مهتاب شبانه عشق
آرامش روح عشق
 
تمام من عشق
تمام عشق من»
 
[[سپنتا سی سخت فرد]]
 
== ف ==
۳۰

ویرایش