عشق: تفاوت بین نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== ع ==
*«★سیاره عشق★
*«★سیاره عشق★ عشق یعنی مرگ ؛عشق یعنی زندگی؛ عشق یعنی دنیای من ؛عشق یعنی دنیای تو؛ عشق یعنی بغض،؛ عشق یعنی فریاد؛ عشق یعنی چشمان تو؛ عشق یعنی چشمان من ؛عشق یعنی ندیدن طلوع و غروب؛ عشق یعنی توقف زمان؛ عشق یعنی ویرانی دنیا ؛عشق یعنی ساختن دنیای من و تو؛ عشق یعنی شکستن جام ؛عشق یعنی جام لبان من و تو؛ عشق یعنی غربت؛ عشق یعنی غربت خوش نشین ؛عشق یعنی مستی ؛عشق یعنی مستی بوسه ها؛ عشق یعنی سکوت؛ عشق یعنی نگاه ؛عشق یعنی خاموشی زبان ؛عشق یعنی با چشمان سخن گفتن ؛عشق یعنی خنکی نگاه تو ؛عشق یعنی گرمای نگاه من ؛عشق یعنی انتظار ؛عشق یعنی سوختن ؛عشق یعنی گناه ؛عشق یعنی مبدل کردن گناه به زندگی؛ عشق یعنی فریب ؛عشق یعنی فریب روشن ؛عشق یعنی ندیدن ؛عشق یعنی قبول دیدن؛»
 
*«★سیاره عشق★ عشق یعنی مرگ ؛عشق یعنی زندگی؛ عشق یعنی دنیای من ؛عشق یعنی دنیای تو؛ عشق یعنی بغض،؛ عشق یعنی فریاد؛ عشق یعنی چشمان تو؛ عشق یعنی چشمان من ؛عشق یعنی ندیدن طلوع و غروب؛ عشق یعنی توقف زمان؛ عشق یعنی ویرانی دنیا ؛عشق یعنی ساختن دنیای من و تو؛ عشق یعنی شکستن جام ؛عشق یعنی جام لبان من و تو؛ عشق یعنی غربت؛ عشق یعنی غربت خوش نشین ؛عشق یعنی مستی ؛عشق یعنی مستی بوسه ها؛ عشق یعنی سکوت؛ عشق یعنی نگاه ؛عشق یعنی خاموشی زبان ؛عشق یعنی با چشمان سخن گفتن ؛عشق یعنی خنکی نگاه تو ؛عشق یعنی گرمای نگاه من ؛عشق یعنی انتظار ؛عشق یعنی سوختن ؛عشق یعنی گناه ؛عشق یعنی مبدل کردن گناه به زندگی؛ عشق یعنی فریب ؛عشق یعنی فریب روشن ؛عشق یعنی ندیدن ؛عشق یعنی قبول دیدن؛»
[تقدیم به نگاه عاشق تو†]
 
۳۰

ویرایش