باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۳ ماه پیش
خنثی‌سازی ویرایش 151737 :شرایط وگ:نقل را ندارد
 
== هـ ==
*«هر چه هم ازم دور شی باز مثل سایه می‌مانی پیش خودم باز می‌گردی»
**[[سپنتا سی سخت فرد]]
 
* «همچو کوره عشق را سوزیدنی‌ست// هر که او زین کور باشد کودنی‌یست»
** ''[[مولوی]]''