تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

خنثی‌سازی ویرایش 151633 :در منابع بیرون از ویکی به این صورت است فقط
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 151633 :در منابع بیرون از ویکی به این صورت است فقط)
برچسب: خنثی‌سازی
* «خاله را می‌خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه یوز.»
* «خاله سوسکه به بچه‌اش میگه: قربون دست و پای بلوریت.»
* «خانه‌ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست.»
* «خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه.»
* «خانه [[خرس]] و بادیه مس؟»