تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Shams bahari»

1997kB صفحهٔ بحث کاربر:Shams bahari را به بحث کاربر:Goodarz Irani منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Shams bahari» به «Goodarz Irani» به طور خودکار منتقل شد
(1997kB صفحهٔ بحث کاربر:Shams bahari را به بحث کاربر:Goodarz Irani منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Shams bahari» به «Goodarz Irani» به طور خودکار منتقل شد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۲۴

ویرایش