آدولف هیتلر: تفاوت میان نسخه‌ها

* «طبیعت سرحدات سیاسی نمی‌شناسد!.»
* «یک روز فرا می‌رسد که به خاطر نکشتن هر یک یهودی من را نفرین می‌کنید.»
* «قدرت در زوراستزور است
* «به وسیله تبلیغات می‌توان جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد.»
* «شاید افرادی هم گاهی فکر می‌کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در ناامیدی فرورفته و همه چیز را مشکل می‌دانند به آن‌ها خواهند گفت این کار غیرممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به آنها خواهیم گفت این دلایل بی‌پایه است و احمق‌ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می‌کنند.»
کاربر ناشناس