بایزید بسطامی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
* «لا اله الا انا» (جز من خدایی نیست)<ref>شرح گلشن راز، شیخ محمد لاهیجی – ص 561</ref>
* گفته: حج کردم در سال اول. خانه را دیدم و در حج دوم صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم و در حج سوم نه خانه را دیدم و نه صاحبخانه را.<ref>سفینه البحار در لغت صوف</ref>
<small>از تذکرة الأولیاء، عطار نیشابوری<ref>http://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh14/</ref></small>
* «خدای را نگاه دار… همیشه چنان باش که گویی خدای را می‌بینی.»
تواضع آن بود که هرکه در دنیا بالای توست بر وی تکبر کنی و با آنکه فروتر است تواضع کنی.»
۴

ویرایش