صادق هدایت: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏مردی که نفسش را کشت: کمی تمیزکاری، ابرابزار
(←‏گجسته دژ: کمی تمیزکاری)
(←‏مردی که نفسش را کشت: کمی تمیزکاری، ابرابزار)
=== مردی که نفسش را کشت ===
'''میرزا حسینعلی'''
* ایا«آیا چقدر از مردمان گاهی خودشان را از پرنده‌ای که در تارکی شب‌ها ناله می‌کشد گم گشته تر و آواره تر حس می‌کنند؟»
* «دردهای مافوق بشر حس کرده بود … و بدبختی را می‌شناخت و دردهای فلسفی را که برای توده مردم وجود خارجی ندارد می‌دانست.»
 
* ایا«آیا همه صوفیان همین‌طور بوده‌اند و چیزهایی می‌گفتند که خودشان باور نداشته‌اند یا اینکار به مرشد او اختصاص دارد.»
'''میرزا حسینعلی'''
* «می‌خواست در دیوانگی را فراری برای خودش پیدا بکند.»
* دردهای مافوق بشر حس کرده بود … و بدبختی را می‌شناخت و دردهای فلسفی را که برای توده مردم وجود خارجی ندارد می‌دانست.
* «آنچه که در مدح می و باده در اشعار صوفیانه خوانده بود جلو نظرش جلوه گر شد … و از پشت بخار لطیف شراب آنچه که تصورش را نمی‌توانست بکند دید … و یک دنیای دیگری پر از اسرار به او ظهر شد و فهمید آنهایی که این عالم را محکوم کرده بوندبودند همه لغات و تشبیهات و کنایات خودشان را از انآن گرفته‌اند.»
 
'''میرزا حسینعلی'''
* ایا همه صوفیان همین‌طور بوده‌اند و چیزهایی می‌گفتند که خودشان باور نداشته‌اند یا اینکار به مرشد او اختصاص دارد.
 
'''میرزا حسینعلی'''
* می‌خواست در دیوانگی را فراری برای خودش پیدا بکند.
 
'''میرزا حسینعلی'''
* آنچه که در مدح می و باده در اشعار صوفیانه خوانده بود جلو نظرش جلوه گر شد … و از پشت بخار لطیف شراب آنچه که تصورش را نمی‌توانست بکند دید … و یک دنیای دیگری پر از اسرار به او ظهر شد و فهمید آنهایی که این عالم را محکوم کرده بوند همه لغات و تشبیهات و کنایات خودشان را از ان گرفته‌اند.
 
=== گجسته دژ ===
۱۳۹

ویرایش