خدای چیزهای کوچک: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
 
== گفتاوردها ==
* «راز داستان‌های بزرگ و معتبر این است که هیچ رازی ندارند. داستان‌هایی بزرگ و معتبرند که شما آن‌ها را شنیده‌اید و دوباره دوست دارید بشنوید. آن‌هایی که می‌توانید در هرجایی به درون شاندرون‌شان قدم بگذارید و به راحتی در آن جا سکنی گزینید.»<ref>ارونداتی روی، خدای چیزهای کوچک، ترجمهٔ گیتا گرکانی ، انتشارات علم، ۱۳۸۷.</ref>
* «و هوا پر بود از افکار و موضوعاتی برای گفتن. اما در این جور مواقع، همیشه فقط چیزهای کوچک گفته می‌شوند. چیزهای بزرگ، ناگفته و در خفا درون آدم باقی می‌مانند.»
* «خیلی عجیب است که گاهی اوقات، خاطرهٔ مردگان، بسیار طولانی‌تر از خاطرهٔ یک زندگی ربوده شده به زندگی خود ادامه می‌دهد.»