باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| caption1 ='''کارد هرچی تج بائه، شه دسته ره نَورینده'''{{سخ}}نوک چاقو هرچقدر تیز باشد، دسته خودش را نمی‌برد.
| image2 = Cochon_Corse-du-Sud.jpg
| caption2 = '''خی قلتِ سر و قرآن؟قِرآن؟'''{{سخ}}محل گذر خوک و قرآن؟
| image3 = Kulikov Bazaar with bagels 1910.jpg
| caption3 ='''مه سر ره بشکن؛ مه نرخ ره نشکن'''{{سخ}}سرم را بشکن؛ ولی نرخم را نه.
۵

ویرایش