باز کردن منو اصلی

تغییرات

۸۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
جز
 
== [[ضرب‌المثل]] ==
* «آب دریا از دهان سگ نجس نمی شودنمی‌شود»
* «از سگ‌جونی مثل هفت‌جوش است.»
* «از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه.»
* «استخوان، قوم و خویش سگ است و سگ، قوم وخویش استخوان.»
* «بستن سنگ و گشودن سگ.»
* «به بهلول گفتند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ گفت: اگر از پل جستم ریش من و گرنه دم سگ.»
* «به نفرین سگ، نان در تنور نمی‌افتد.»
* «زن سلیطه، سگ بی‌قلاده‌است.»
* «سر سگ بودن بهتر از دم [[شیر]] بودن است»
* «سگ استاخته آن‌که با سگ رود در جوالمی‌کند
* «سگ است آن‌که با سگ رود در جوال.»
* «سگ استخوان سوخته را بو نمی‌کند.»
* «سگان از ناتوانی مهربانند وگرنه سگ کجا و مهربانی.»
* «سگ بابا نداشت سراغ حاج‌عموش را می‌گرفت.»
* «سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه.»
* «سگ باش، کوچک خونه نباش.»
* «سگ باقلاده شکار نمی‌کند.»
* «سگ بعد از شستن نجس‌تر است.»
* «سگ پاچه صاحبش را نمی‌گیره.»
* «سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو می‌گرفت.»
* «سگ را که چاق کنند هار می‌شه.»
* «سگ را میزند كه [[شیر]] هوای كار خود را داشته باشد.»
* «سگ زرد برادر [[شغال|شغاله]].»
* «سگ، زرد و سیاه ندارد.»
* «سگ زنده بهتر از [[شیر]] مرده است»
* «سگ سفید ضرر پنبه‌فروشه.»
* «سگ، سگ را ندرد»
* «سگ سوزن خورده.»
* «سگ سیر دنبال کسی نمی‌ره.»
* «سگ سیر قلیه ترش»
* «سگش بهتر از خودشه.»
* «سگ صاحبش را نمی‌شناسد.» (کنایه از شلوغ بودن جایی)
* «سگی که پاچه از قصاب‌خونه بدزده، نون خودش را بریده.»
* «سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمی‌شه.»
* «سگ كه سیر شد سركش می‌شود»
* «سگ ماده در لانه، [[شیر]] است.»
* «سگ نازی‌آباده، نه خودی می‌شناسه نه غریبه.»
* «سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس.»
* «سگ هم سرمایه می‌خواهد.»
* «سگی به بامی جسته، گردش به ما نشسته.»
* «سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
۸٬۷۶۴

ویرایش