فریدریش انگلس: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز (ربات اصلاح: ru:Фридрих Энгельс)
===سخنرانی در مراسم بدرود [[کارل مارکس]]/ ۱۷ مارس ۱۸۸۳===
* «در ساعت دو و چهل و پنج دقیقهٔ بعدازظهر چهاردهم مارس، بزرگترین اندیشمند معاصر، از اندیشیدن بازایستاد. تنها دودقیقه تنهایش گذاشته بودیم، در بازگشت، او را در صندلی راحتیش دیدیم که آرام، بسیار آرام، آرمیده بود و افسوس که آرامشی جاودانه بود.»
* «با درگذشت او، پرولتاریای مبارز اروپا و آمریکا، اندیشمند بزرگی را از دست داده‌است که فقدان او جبران‌ناپذیر است. با گذشت زمان، فقدان این جان پرشور، ژرف‌تر و گسترده‌تر درک خواهد شد. درست همان‌طور که [[چارلز داروین|داروین]] قانون تکامل یا ماهیت موجود زنده را کشف کرد، [[کارل مارکس|مارکس]] نیز قانون تکامل [[تاریخ]] انسانی را کشف نمود»
* «مارکس با کشف قانون «ارزش اضافی» بر این تاریکی پرتویی از نور پاشید. کشف چنین قوانینی می‌تواند جان پرشور و مغز اندیشمند هر فرزانه‌ای را تسکین دهد. زندگی در جوار هر انسانی که حتی یکی از این دو مسأله را کشف نموده باشد، بسی شادی‌آفرین است. [[کارل مارکس|مارکس]] در بسیاری از زمینه‌های علمی دیگر نیز به تحقیق و تفحص پرداخته‌است و مهم آن‌که در هر زمینه‌ای که به تحقیق همت گماشته، مانند علوم ریاضی، به حل مسایل مهمی دست‌یافته‌است.»
* «[[کارل مارکس|مارکس]]، بیش از پیش و هر چیز دیگر یک انقلابی بود. او مبرم‌ترین هدف خود را نابودی نظام [[سرمایه‌داری]] و نهادهای برخاسته از آن قرار داد و زندگی خویش را وقف آگاهی پرولتاریا نمود تا این طبقه انقلابی، به جایگاه و نقش خود در انقلاب رهایی‌بخش جهانی پی‌برد. مارکس، مبارز پیگیر و پرشوری بود که در تاریخ به ندرت دیده می‌شود.»
۸٬۷۶۴

ویرایش