تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Sharaky»

1997kB صفحهٔ کاربر:Sharaky را به کاربر:Samuel T.Owen منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Sharaky» به «Samuel T.Owen» به طور خودکار منتقل شد
(1997kB صفحهٔ کاربر:Sharaky را به کاربر:Samuel T.Owen منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Sharaky» به «Samuel T.Owen» به طور خودکار منتقل شد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۲۴

ویرایش