ضرب‌المثل‌های عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

بخش زیادی از این ضرب المثل ها معادل فارسی دارد و در بقیه نوشتارهای مثل این معادل فارسی همراه با معادل خارجی است. اگر فکر میکنید مواردی که معادل ندارد باید حذف شود فقط آن موارد را حذف کنید
(حذف لینک به ویکی گفتاورد عربی)
(بخش زیادی از این ضرب المثل ها معادل فارسی دارد و در بقیه نوشتارهای مثل این معادل فارسی همراه با معادل خارجی است. اگر فکر میکنید مواردی که معادل ندارد باید حذف شود فقط آن موارد را حذف کنید)
{{حذف سریع|به زبان عربی و ترجمه نشده}}
{{ورود ربات ممنوع}}
'''ضرب‌المثل‌های عربی و متراف آن به‌فارسی'''