ضرب‌المثل‌های عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف لینک به ویکی گفتاورد عربی
(درخواست حذف سریع - به زبان عربی و ترجمه نشده)
(حذف لینک به ویکی گفتاورد عربی)
[[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#ه|ه]] - [[#ی|ی]]
</div>
* [[ضرب‌المثل‌های مصری]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_مصرية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های عراقی]]
* [[ضرب‌المثل‌های عمانی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_عُمانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های تونسی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_تونسية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های الجزایری]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_جزائرية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سوری]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_سورية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های لبنانی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_لبنانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های فلسطینی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_فلسطينية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های مغربی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_مغربية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های یمنی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_يمنية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های اردنی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_أردنية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سودانی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_سودانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سعودی]]<ref>[//ar.wikiquote.org/wiki/أمثال_سعودية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های بحرینی]]
 
== الف ==
۱۳۹

ویرایش