باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏چ: افزودن مطلب
** چوپان که دزد باشد، نمی‌توانی جلوی گرگ را بگیری.
** وقتی دوستان خیانت می‌کنند، چه انتظاری از دشمنان است؟
*چمازین خی ارطه چه تله کفنه?
**چمازین نام یک روستا در بابل و ارطه نام یک شهر در قائمشهر است
 
== ح ==
۳

ویرایش