پودمان:Citation/CS1/en/COinS: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی « local coins = {}; --[[--------------------------< F O R W A R D D E C L A R A T I O N S >-------------------------------------- ]] loc...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی « local coins = {}; --[[--------------------------< F O R W A R D D E C L A R A T I O N S >-------------------------------------- ]] loc...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)