باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''[[w:خدا ناباوری|خدا ناباوریخداناباوری]]''' در معنای عام، رد باور به وجود خدا است. در معنایی محدودتر، بیخدایی این موضع است که هیچ خدایی وجود ندارد. در جامع‌ترین معنا، بی‌خدایی به سادگی، عدم باور به وجود هر گونه خداست. بی‌خدایی نقطهٔ روبروی خداباوری است که در کلی‌ترین شکل، اعتقاد به وجود حداقل یک خدا می‌باشد.
 
== گفتاوردها ==
۲۸۳

ویرایش