باز کردن منو اصلی

تغییرات

* "One good turn deserves another."
* "Out of sight, out of mind." از دل برود هر آن که از دیده برفت
* "Out of the frying pan and into the fire." از چاله درآمدن و در چاه افتادن
 
{{پایان چپ‌چین}}
 
۱

ویرایش