باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵ بایت اضافه‌شده، ۹ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
== سگ در شعر فارسی ==
* « آدم از بی بصری بندگی آدم کرد من ندیدم که سگی نزد سگی سر خم کرد»
ناشناس
حسین
* «از پدر مرده ملاف ای جوان// گرنه سگی چون خوشی از استخوان»
** ''[[امیر خسرو]]''
کاربر گمنام