باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* «سگ با قلاده شکار نمی‌کند.»
* «سگ بعد از شستن نجس‌تر است.»
* « سگ پاچه صاحبش را نمی‌گیره.»
*« سگ دو زدن»
* «سگ واق واق می‌کند و [[خرس]] (بی‌خیال) می‌گذرد.» ''[[ضرب‌المثل‌های رومانی|ضرب‌المثل رومانی]]''
* «سگ چیه که پشمش چی باشه.»
کاربر گمنام