باز کردن منو اصلی

تغییرات

۷ بایت اضافه‌شده، ۹ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
* «کاه را پیش سگ و استخوان را پیش [[خر]] می‌ریزد.»
* «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست»
* «مثل سگ پاچه می گیره
* ص«مثل سگ پشیمونه.»
* «مثل سگ و [[گربه]]»
* «مثل سگ هفت جان دارد»
کاربر گمنام