باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۰ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
* «کاه را پیش سگ و استخوان را پیش [[خر]] می‌ریزد.»
* «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست»
* مثل سگ پاچه می گیره
* «مثل سگ پشیمونه.»
* «مثل سگ و [[گربه]]»
کاربر گمنام