باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳ بایت اضافه‌شده، ۷ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
* «سگ سیر قلیه ترش»
* «سگش بهتر از خودشه.»
* «سگ ، صاحبش را نمی‌شناسد.» (کنایه از شلوغ بودن جایی)
* «سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمی‌شه.»
* «سگ که سیر شد سرکش می‌شود»
کاربر گمنام