جان استوارت میل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابرابزار
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (ابرابزار)
[[file :John Stuart Mill by John Watkins, 1865.jpg|thumb]]
'''[[w:جان استوارت میل|جان استوارت میل]]''' (۲۰ مه، ۱۸۰۶ – ۸ مه، ۱۸۷۳) نویسنده و متفکر بزرگ انگلیسی قرن نوزدهم
جان استوارت میل در اواخر عمرش دست به کار نگارش کتاب اتوبیوگرافی اش شده بود که به زعم بسیاری ادیبان از مهم‌ترین آثار دوره ویکتوریایی به شماربه‌شمار می‌رود. این [[کتاب]] چند ماهی پس از [[مرگ]] میل منتشر شد.
 
== دارای منبعگفتاوردها ==
* «می‌دانید که کارم را کرده‌ام.»
** واپسین سخن در بستر مرگ
** آخرین جمله‌ای که هنگام [[مرگ]] از دهان میل خارج شد
* «بزرگترین احترام بخداوند این است که بگوییم ما چیزی نمی‌دانیم.»
* «جهان مبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناکتابناک‌ترین ترينگوهرهایش، گوهرهايش،برجسته‌ترین برجسته ترين چهره هايیچهره‌هایی که عقل و فضيلتفضیلت شان شهره یشهرهٔ خاص و عام است، کاملاً در قبال ديندین شکاک اند.»
** مشهورترین گفته جان استوارت میل در مورد خدا
* «جهان مبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناک ترين گوهرهايش، برجسته ترين چهره هايی که عقل و فضيلت شان شهره ی خاص و عام است، کاملاً در قبال دين شکاک اند.»
 
== بدون منبعمنسوب ==
* «کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از [[خوشبختی]] خودشان است.»
* «من نمی‌توانم موجودی را خیر بدانم که به همان معنایی از خیر که برای موجودات دیگر مراد می‌کنیم خیر نباشند.»
* «ارزش یک دولت، وابسته به ارزش افرادی است که آن را تشکیل می‌دهند.»
 
== آثار ==
* در راه [[آزادی]]
* مبانی اقتصاد سیاسی
* انقیاد زنان
 
== پیوند به بیرون ==