باز کردن منو اصلی

تغییرات

فکر میکنم نشان مناسبتر است برای لید
نمادنشان مقدس'''[[w:شیر و خورشید|شیر و خورشید]]''' از نمادهای ملّی ایران.
[[پرونده:Lion and the Sun.svg|۲۲۰px|بی‌قاب|چپ]]