مأموریت: غیرممکن - فال‌اوت: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
::آگوست واکر: اون (اشاره به لارک) با بیوه سفید قرار داره. تو اصلاً شباهتی به اون نداری.
::ایتن هانت: پس باید امیدوار باشیم تا حالا همدیگه رو ندیده باشن.
::آگوست واکر: امیدوار بودن که استراتژی نستنیست!
 
== پیوند به بیرون ==