آدام اسمیت: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب منبع
(برچسب منبع)
 
{{بدون منبع}}
[[file:AdamSmith.jpg|thumb||200px| آدام اسمیت]]
'''[[w:آدام اسمیت|آدام اسمیت]]''' (۵ ژوئن ۱۷۲۳–۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) فیلسوفی اسکاتلندی بود که از او به عنوان پیشروی اقتصاد سیاسی و «پدر علم اقتصاد مدرن» یاد می‌شود.