آدام اسمیت: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
[[رده:نویسندگان اسکاتلندی]]
[[رده:منطق‌دانان]]
حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می‌کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می‌شود. ما از صفات انسانی آنها سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست.
۴

ویرایش