آدام اسمیت: تفاوت بین نسخه‌ها

* «بازوی [[پدر]] و آغوش [[مادر]]، امن‌ترین جای [[آرامش]] برای هرکس است.»
* «رحمت نسبت به مجرم ظلم و ستم به مردم بی گناه است»
حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می‌کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می‌شود. ما از صفات انسانی آنها سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست.
 
== پیوند به بیرون ==
۴

ویرایش