ضرب‌المثل‌های خراسانی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
* کنایه از خوش شانس بودن است.
* دختر همسَیَه زود بزرگ مشه (دختر همسایه زود بزرگ می‌شود)
* مرد همسیه زود از سفر میه (مرد همسایه زود از سفر می آیدمی‌آید)
* زن همسیه زود مِزَیه (زن همسایه زود می‌زاید)
* هر سه به معنای کاری که دور از چشم انسان زود انجام می‌شود و همچنین کنایه از گذر سریع زمان و عمر انسان است.
** ناتوان و نداری که کاری از دستش بر نمی‌آید. برابر با مثل: «کل اگر طبیب بودی سر خویش دوا نمودی
* گوکش گو مکشه کلاغجه روزگار بی مـِتـَه/gow kosh gow moksha kolaghaja rozegare bey meta
** دربارهدربارهٔ کسانی که قدر امکاناتشان را نمی‌دانند و به راحتی آن را از دست داده و فدای دیگران می‌کنند.
* اگه همی چغوکا انجیر خور مُبودن، یک انجیره دِ [[w:بردسکن|بردسکن]] نه مموند.
** اگر همهٔ گنجشکها انجیر خور می‌بودند، یک انجیر در [[w:بردسکن|بردسکن]] نمی‌ماند.
* آقا خرِ دش، خر آقا ناکره.
* اَتش دِ پنبه پاک مُفْتَه.
* ارزوآرزو بخر انبو بخر.
* ارگه و مرگ.
* از بی کسی به گربه ور مگه مونس.
== به زبان [[w:ترکی خراسانی|ترکیِ خراسانی]] ==
ضرب‌المثل‌هایی که در زیر می‌آید طی یک کار میدانی فلکلور در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ در بین روستاهای ترک‌زبان خراسانی انجام شده‌است
ضربالمثل‌های زیر از ۷ روستای ترک‌زبان در اصراف شهر نیشابور جمع‌آوری شده‌است .(شهر خوار، بوژان و اردوغش ۱۵ کیلومتری شرق نیشابور، بشر آباد، صوما و رشید آباد ۸ کیلومتری شمال شرق نیشابور، باغ شن گچ ۱۰ کیلومتری شمال نیشابور ) سعی شده تمامی نوشته‌ها به زبان و لهجه ترکی خراسانی آورده شود.
* . آللاهدان اوزولمییه نه اؤلوم یوخدور
* . آللاه قازاناننان آلار وئرهر بئجهرهنه
* حال شب‌های مرا همچو منی داند و بس/تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد
* تو اهل صحبت دل نیستی چه می دانی/که سر به جِیب تفکر، چه عالمی دارد
* دیدیم بخ چشم هم شنیدیم به گوش/از دل برود هر آن چهآنچه از دیده بزفت
* دلم یک بره آهوی نجیب است/که از مهر و نوازش بی نصیب است//به سویت آمده، تنها و خسته/دلم ای ضامن آهو، غریب است
* شکسته بال تر از من میان مرغان نیست/دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است.
۷

ویرایش