کیت وینسلت: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «thumb|left|کیت وینسلت '''w:کیت وینسلت|کِیت الیزابت وینسْلِ...» ایجاد کرد)
 
 
== گفتاورد ==
* من فکر می کنممی‌کنم مهم این است که ادامه دهیم که عادی بودن این چیزی نیست که ما به ما نشان می دهدمی‌دهد. صادقانه بگویم، حتی زنان را نمی شناسمنمی‌شناسم که ۳۸ ساله هستند. در واقع، بله، یکی: دخترم. فقط این میا ۱۱ ساله است.
* من همیشه زندگی عادی داشته امداشته‌ام و همیشه آن را دارم. این دیگران است، این همه چیزهایی است که در اطراف کار من اتفاق می افتدمی‌افتد که باعث میمی‌شود شود "«غیر طبیعی"» شود. من آشپزی می کنم،می‌کنم، من خریدم، من فرزندانم را به مدرسه می برممی‌برم.
* رتوش بیش از حد است من به این شکل ظاهر نمیشومنمی‌شوم و مهمتر از همه، من به آن نگاه نکنم.
 
== پیوند به بیرون ==
۷

ویرایش