ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

Best never rest
(خنثی‌سازی ویرایش 147275 توسط 5.123.56.100 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(Best never rest)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
__NOTOC__
 
[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [best never rest[#X|X]] - [[#Y|Y]]
 
== A ==
کاربر ناشناس