ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

(++)
* شال کار بی‌بو کسو بخره، خی دار کوفا له دا
* شال، پوسه کلا ره گیر بیارده
 
== ص ==
* صد کَشه کَئی، ونه کئی آشه
** اگر صد بغل کدو هم داشته باشد، انگار فقط به اندازه‌ی یک آش کدو دارد.
** معادل: چشم و دلش سیر نیست.
 
== ع ==
۱۵۰

ویرایش