ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

++
(++)
** از نردبان باید پله-پله بالا رفت
** پله‌های ترقی را باید آهسته و پیوسته طی نمود
* کاس هاده، کِلا هاده، دِ قارت و نیم بالا هاده
** همه چی به کسی می‌دهی و باز هم دو قرت و نیم بالا دارد!
* کچیک خی وراز وونه، کچیک رو هراز وونه
** تولهٔ خوک حداکثر گراز می‌شود و جویبار کوچک حداکثر رودخانهٔ هراز.
** اگر لاک‌پشت تنش نمی‌خوارید، به شالیزار نمی‌رفت.
** به جایی نرو که فقط اسباب مشکلاتت شود.
* کیر نقدلینقدلی، ونه کمر وجه بیه قلی
** کنایه از آدمیهآدمی که خودش باعث نابودیش میشهشود.
 
== گ ==
۱۵۰

ویرایش