ویلیام سامرست موآم: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏دارای منبع: افزودن مطلب
(←‏دارای منبع: ابرابزار)
(←‏دارای منبع: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
* [[نویسنده]] تنها هنگامی که پشت میزش نشسته نمی‌نویسد. در سراسر روز او مشغول نوشتن است. وقتی دارد فکر می‌کند، وقتی دارد می‌خواند، وقتی دارد تجربه می‌کند، هرچه را می‌بیند و احساس می‌کند همه برای مقصود او با معنی است و آگاهانه یا نا آگاهانه دایماً در حال اندوختن و نقل و انتقال تاثرات خویش است.
** <small>" از کتاب حاصل عمر"</small>
* «اگر مردی توانایی‌های لازم را برای عاشق کردن یک زن به خود نداشته باشد، زن مقصر نیست و کاستی از مرد است.»
** بر پرده ای چینی
* «همیشه از شوق و علاقه‌ای که مردم به دیدن اشخاص مشهور دارند متعجب و متحیر شده‌ام. اینکه شناختن اشخاص مشهور را افتخار و سربلندی بدانی و به دوستانت بگویی حضوراً آن‌ها را دیده‌ای، فقط ثابت می‌کند که خودِ تو آدم کوچکی هستی. اشخاص نام‌دار و مشهور در برخورد با مردم روش خاصی دارند. آن‌ها نقابی بر چهرة خود می‌زنند، نقابی که غالباً مؤثر است و دقت می‌کنند که چهرة واقعی خود را مخفی نگه دارند. آن‌ها نقشی را که مردم از آن‌ها انتظار دارند ایفا می‌کنند. اما انسان باید احمق باشد که فکر کند جلوة ظاهری این نقش بازتاب احوال درونی فردی است که چهره‌اش را در پشت نقاب مخفی کرده است.»
** در ''جمع‌بندی (The Summing Up)، نشر Pan Books Ltd، ۱۹۷۹''