مدیاویکی:Newusermessage-signatures: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن نام کاربر هنوز و زدودن نام کاربران غیرفعال، کاربرانی که نامشان برداشته شد، در صورت تمایل در بحث همین صفحه درخواست دهند؛ نامشان را اضافه میکنم
(افزدون نام)
(افزودن نام کاربر هنوز و زدودن نام کاربران غیرفعال، کاربرانی که نامشان برداشته شد، در صورت تمایل در بحث همین صفحه درخواست دهند؛ نامشان را اضافه میکنم)
 
* [[کاربر:Sharaky|'''آرتا''']] [[بحث کاربر:Sharaky|'''*''']]
* <span style="color: blue;background:;font-weight: bold;">[[بحث کاربر:Mohammad#top|محمدحسین]]</span>
* [[کاربر:Nargess.n|Nargess.n]] ([[بحث کاربر:Nargess.n|بحث]])
* [[کاربر:MohandesWiki|MohandesWiki]] ([[بحث کاربر:MohandesWiki|بحث]])
* [[کاربر:Chyah|ސ ޚ ލ ٰ ا]] ([[بحث کاربر:Chyah|بحث]])
* [[کاربر:فرهنگ2016|فرهنگ2016]] ([[بحث کاربر:فرهنگ2016|بحث]])
* [[کاربر:Nargess.nHanooz|Nargess.nHanooz]] ([[بحث کاربر:Nargess.nHanooz|بحث]])
۸۰۰

ویرایش