باز کردن منو اصلی

تغییرات

Loving shot
{{پایان چپ‌چین}}
 
Loving shot
== V ==
{{چپ‌چین}}
* "Variety is the spice of life." تنوع چاشنی زندگی است
{{پایان چپ‌چین}}
 
== W ==
۱

ویرایش