هاینریش هاینه: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
** ''المنصور، مصرع ۲۴۳''
* «به‌ محض این‌که [[مذهب]] طمع در فلسفه کند، انحطاطش حتمی است.»
** ''درباره تاریخ مذهب و فلسفه در آلمان''
* «در همه جا، تعقیب دگراندیشان، در انحصار روحانیت است.»
* «سلام من بر کسانی که در دامان مام وطن رنج می‌برند.»
** ''منظره‌های سفر، جلد ۲، فصل ۱۱''
* «سلام من بر کسانی که در دامان [[مادر|مام]] وطن رنج می‌برند.»
** ''پیام اختتامیه مقاله درباره جاسوسان/ ۲۴ ژانویه ۱۸۳۷''
* «عرب بادیه‌گرد چنین گوید: [[سگ]] لاید و کاروان ره پوید.»
** ''مقاله درباره جاسوسان، پاریس/ ۲۴ ژانویه ۱۸۳۷''
* «فرانسوی‌ها فکر کردند: اگر با ادبیات زیبای ما الفتی گرفتند، به شناخت واقعی آلمان دست می‌یابند. از این رو، در وضعیتی کاملأ جاهلانه فقط به درکی قشری نائل شدند. تا زمانی‌که به مفهوم واقعی [[مذهب]] و فلسفه آلمان پی‌نبرند، ادبیات زیبای ما همچون گُلی بی‌بو و مجموعه اندیشه‌های آلمانی برای آن‌ها معمائیمعمایی بیگانه‌گداز خواهد ماند.»
** ''درباره تاریخ مذهب و فلسفه در آلمان''
* «من آگاهم از می‌گساریِ پنهان زاهد// و اندرزش از پاکی آب، نزد خلایق»
۸٬۷۶۴

ویرایش