سنایی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
جز
* «مرگ هديه است نزد داننده// هديه دان ميهمان ناخوانده»
* «نان فروزن به‌آب ديدهٔ خويش// وز در ِ هيچ سـَفله شير مخواه»
* «نشود مرد پردل و صُعلوك// پيش [[مادر|مامان]] و بادريسه و دوك// نشود كس به‌كنج خانه فقيه// كم بود مرغ خانگی را پيه// هركه او خورده‌است دود چراغ// بنشيند به‌كام دل به‌فراغ// : كی شود مایهٔ نشاط و سـرور// هـم در انگور شيره انگور// از برون مرد، مرد قوت دهد// دام در خانه، عنكبوت نهد// چه كنی در كنار [[مادر]] خو// آخر ای نازنين كم از دو دو»
* «هركس كه برد به‌بصره خرما// برجهل خود او دهد گواهی»
* «هست چون مار گـَرزه سیرت دهر// از برون نرم و از درون پرزهر»
۸٬۷۶۴

ویرایش