تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

جز
جز (←‏در کتابـ «نبرد من»: اصلاح املا)
 
* «یهودی، کسی نیست که آشتی پذیر باشد. باید همه را نابود ساخت .»
* «مذهب برای آنها (یهودیان) بازیچه‌ای است که می‌توانند مانند سایر چیزها انآن را از دیگران بدزدند.»
* «اگر یهودی با ایمان دیوانه کنندهایکننده‌ای که به مارکسیست دارد روزی در زمین، در روی زمین پیروزی به دست بیاورد؛ تاج او روی مرگ عالم انسانی است و طولی نخواهدکشید که در روی زمین موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند .»
* «انگلیسی‌ها مثال خوبی برای مردم جهان به‌شمار می‌روند آنها بهبا محافظه کاری خود، هرگز خود را به جائی نمی‌کشانند که سرانجام دچار پشیمانی شوند؛ جنگ آنها برای آزادی خودشان است واگر نان ندارند خوب می‌دانند که چگونه باید برای قاپیدن نان از دست دیگری دولت‌ها را به جان یکدیگر بیندازند. زمانی که ما برای به دست آوردن یک لقمه نان نقشه می‌کشیدیم که با کدام دولت متحد شویم و از چه کسی کناره بگیریم انگلستان برای آزادی خودش از اتحادهای دول اروپا بهره‌برداری می‌کرد .»
* «کسی که می‌خواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد، آن هم در جهانی که هستی ان مربوط به مبارزه است استحقاق زنده ماندن ندارد.»
* «قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است .»
۱۵

ویرایش